Keskkonnaürituste sarja Roherännak algatamine - Rakvere Kungla Lasteaed

Rohelise Kooli programmiga liitumine 2019. aasta sügisel aitas mõtestada meie lasteaia keskkonnaalast tegevust. Lisaks otsustasime algatada keskkonnaürituste sarja, mis looks võimaluse kuulata Rakveres erinevaid keskkonnateemalisi ettekandeid ja võtta huvilistel osa jätkusuutliku mõtteviisi edendamise praktilistest seminaridest.

Esimeseks ürituseks korraldasime 29.11.19 Mustale Reedele vastukaaluks Rohelise Reede. Seminar-töötoa „Jäätmeteta elustiil – lihtsam elu“ viis läbi jäätmevaba elustiili harrastaja Liisa Aavik. Aktiivsest arutelust jäi kõlama mõte: Ka iga väike muutus võib olla suur muutus!

Kuna teised Rakvere lasteaiad on samuti liitunud Rohelise Kooli programmiga, kutsusime neid meie algatusega ühinema ning üheskoos ürituste sarjale sobivat raamistikku ja nime otsima. Jaanuaris toimus lasteaedade esimene ühine koosolek. Otsustati, et lasteaiad korraldavad keskkonnateemalisi üritusi kordamööda ning neid on oodatud kuulama nii lasteaedade personal, lapsevanemad kui huvilised väljastpoolt lasteaedu. Samuti otsustati, et ürituste sari võiks saada nimeks Roherännak.

Järgmine Roherännak „Kas meie kaitseme elurikkust või kaitseb elurikkus meid?“ toimus Kungla lasteaias 19.02.20. TÜ botaanikud Iris Reinula ja Marianne Kaldra kõnelesid elurikkuse olukorrast maailmas ja Eestis. Ühiselt arutleti, mida saame igapäevaselt elurikkuse hoidmiseks teha (nn igaühe looduskaitse).

Kolmanda Roherännaku korraldas Rakvere Rohuaia lasteaed. 09.03.20 toimus seminar „Kuidas rajada linnusõbralik aed“ koos Peeter Hussariga, kes andis praktilisi soovitusi lasteaia õueala lindude pesakastide osas ja vastas paljudele küsimustele.

Kolme Roherännaku analüüs näitab, et keskkonnateemad pakuvad inimestele huvi. Kindlasti jätkame keskkonnaürituste korraldamist ka edaspidi. Globaalsete probleemide lahendustesse panustame lokaalselt.