Kaitseme puud! - Kohtla-Järve Lasteaed Tareke

Projekti eesmärgiks oli lastele huvi tekitamine looduse vastu. Lapsed said õppida puude nimetusi, nende struktuuri ja omadusi, tuletati meelde metsas käitumise reeglid. Lisaks osaleti õuesõppe tegevuses „Kas ma pean talvel puid kaitsma ja miks?“ ja eksperimentaalses tegevuses "Kasvatame puu".

Lapsed täpsustasid ja süvendasid oma teadmisi puude elust ja keskkonnaseisundist. Ka täiskasvanud toetasid laste huvi loodusmaailma uurimise vastu.

Projekti lõpus lapsed said teada, et mets on eri tüüpi loomade, taimede, lindude ja putukate ühine kodu. Metsa surm põhjustab selle maja hävimise. Lapsed õppisid selgeks võimaliku tragöödia põhjused. Ja tegid järelduse: inimene võib olla vaenlane ning metsa ja kõigi elusolendite kaitsja. Lapsed joonistasid võimalikke olukordi ja taastasid pärast tulekahju metsa. Puud on meie sõbrad. Me kaitseme metsa!