Vesi meie elus - Kohtla-Järve Lasteaed Tareke

Projekti käigus reisisid lapsed tilgaga ja said teada, kuidas toimub veering looduses. Veeringet looduses uurisid lapsed koos Ozoboti robotiga. Sellega kinnitati ja laiendati oma teadmisi vee omadustest, saadi teada vee tähtusest maa peal ja otsisid vastuse küsimusele kes elab vees?

Läbi viid ka katseid veega:

  • kuidas looduslik materjal mõjutab vett ja kuidas teised materjalid;
  • STEAM katseid veega: kui objektid (kivid) asetatakse vette, siis veetase tõuseb ja see tähendab, et objektid suruvad vett välja;
  • Vee puhastamine, mille käigus tutvuti sellise vee omadusega nagu läbipaistvus ja vee puhastamise meetoditega;
  • uputab või ei uputa katse, mille käigus said lapsed teada, kuidas inimtegevus mõjutab vee kvaliteeti.

Katsete abil said lapsed veel teada, et vesi esineb üheaegselt nii gaasilises, vedelas kui ka tahkes olekus. Lisaks saadi teada, et õhutemperatuur mõjutab vee kolme seisundit ja millised on jää omadused.

Kunsti tundides joonistati seebimullidega, mille tulemusel tulid välja ilusad veetilgad ja tehti jäätmetest kollaaže “Veering looduses”.

Tutvuti veel Eesti veekogudega: Soome laht, Peipsi järv, Narva jõgi, Alajõgi, Emajõgi jne

Projekti tulemusena teavad lapsed, et vett tuleb kokku hoida ja kui käed pestud pannakse kraan kinni. Saadi ka teada veekogude reostusest ja sellest, mida täiskasvanud teevad vee puhastamiseks (nt veepuhastusjaama ehitamisest).

Lapsed jõudsid järeldusele, et vesi on elu ja tervise allikas.