Tallinna Loomaaia vaderiprogrammis osalemine - Paldiski Lasteaed Naerulind

Vaderiprogramm on mõeldud eraisikutele ja ettevõtetele, kes soovivad loomaaeda ning selle arengut toetada. Ettevõtmine seoti ka lasteaia Rohelise Kooli programmiga ning seda kasutati erinevates harivates ja loovates tegevustes terve õppeaasta vältel, hõlmates loodushariduse väärtustamist (looduskaitse mõiste, ohustatud liigid, metsade hoidmise ja seega lindude-loomade puhta elukeskkonna hoidmise ja säilitamise tähtsus, loomaaedade liigikaitseline tegevus jne). Teema hõlmas  kogu lasteaeda, projektõppe raames tegeles sellega süvendatult Jänkude rühm. 

Kampaania läbiviimine osutus üllatavalt edukaks, üleskutsega tulid kaasa peale lastevanemate ja lasteaia töötajate ka paljud endised töötajad. Annetusi soovisid teha ka mitmete töötajate perekonnaliikmed ja sugulased, samuti osales kampaanias lasteaia endiseid kasvandikke ja praeguseid koolilapsi, kes soovisid vabatahtlikult oma taskuraha loomade heaoluks annetada.

Kampaania edukust näitab ka see, et oma suureks üllatuseks kogusime lausa topeltsumma esialgu planeeritust! Osalemine oli väga aktiivne ja helde ning saime lastevanemate poolt ka väga palju tänu- ja kiidusõnu sellise ettevõtmise korraldamise eest.  Kuna kogutud rahasumma ületas vajamineva kahekordselt, siis loomaaia esindajaga suheldes otsustasime, et ülejäänud raha läheb Tallinna Loomaaia teise kassikaku (kaks neid seal ainult ongi, Filja ja Alla) toetuseks, nii et Lasteaed Naerulind on nüüd loomaaia ainsa kassikakupaari vader!