Distantsõppe projektipäev “Prügist nii ja teisiti” - Illuka Kool

Oled sa kunagi mõelnud, mis saab kommipaberist või näritud nätsust? Kuhu need panna? Õpetaja on koolis rääkinud, et maha visata ei tohi, aga kuhu nad siis panna? Mis saab prügist kui ta on prügikasti visatud? Projektipäeva "Prügist nii ja teisiti! käigus otsisid õpilased  vastuseid nendele küsimustele.

Projektipäev toimus distantsõppe ajal ja eesmärkideks oli:
* selgitada välja õpilaste teadmised jäätmete sorteerimisest
*  teadvustada õpilastele jäätmete sorteerimise ja taaskasutuse olulisust
* õppida tundma oma  kodukoha jäätmekäitluse taristut
* veeta võimalikult palju aega ekraanivabalt 
* korrastada oma koduümbrust.

Projektipäevast võttis osa terve kool. Väiksemate õpilaste ülesandeks oli joonistada plakat prügi sorteerimisest ja erinevatest jäätmemahutitest, keskaste joonistas samuti plakati ja lisaks viis läbi miniuurimuse, mille käigus pidid õpilased  kaardistama prügi sorteerimise olukorda oma kodus. Lapsevanemate tagasisidest saime teada, et nii mõneski peres algatas see toreda diskussiooni jäätmete teemal. Vanemad õpilased kaardistasid prügisorteerimise võimalusi ja jäätmemehutite asukohti oma kodu ümbruses. Õpilaste ülesandeks oli selgitada välja, kuhu saab viia erinevaid jäätmeid ning mis saab prügist edasi.

Kõige populaarsemaks osutus ülesanne “Prügikõnd”, mille eesmärgiks oli koristada oma kodu ümbrust ning lugeda samme. Prügikõnniga ühinesid ka emad ja isad, mõnes peres töötas terve perekond. Meeldiv oli see, et koristamiseks valisid lapsed ka üldkasutatavaid objekte nagu näiteks kergliiklustee, pargid, metsatukad jne. Prügi kogunes kohati nii palju, et pidime paluma Alutaguse Vallavalitsuse abi prügi ära toimetamisel. Keskmiselt viibisid õpilased sellel päeval õues 1-2 tundi ja liikusid 7340 sammu.
 

 

ronja-plakat.jpg