Koolimajast välja - Nurme Kool

Nurme Kooli kogu koolipere on seotud projektiga „Elurikkus ja loodus“. Eesmärgiks on kodukoha looduse elurikkuse, tervise ja heaolu tunnetamine. Ühest ideest sai alguse mitu uut ja põnevat. Näiteks õpilaskodu tegevuste eesmärgiks oli vähendada kompostides tekkiva olmeprügi hulka. Samas tekkis 5.-6. klassi loodusõppe õpetajal idee teha väike vihmaussikasvandus. Õpilased said  jälgida vihmausside tegevust ja olmeprügi töötlemist lähemalt. Kompostmuld kasutatakse ära püsilillede väetamiseks. Õpilased hoolitsesid ja vaatlesid hoolega, kuidas külvatud seemnetest kasvasid taimed. Soojadel päevadel jätkub taimede istutamine õuealale, et lilleilu jaguks ka möödujatele. Kompostiljonis kasvab väga hästi kõrvits, mida saab sügisel kodunduse tunnis salatiks lõikuda.

3.-4. klassi õpilased asusid uurima pargis kasvavaid puid. Iga õpilane valis endale puu, mida vaadelda ja uurida läbi nelja aastaaja. Puu on väga hea sõber, kellega juttu ajada ja kallistada ilma viirust kartmata. Projekti lõpuks valmib igal õpilasel oma puud tutvustav õpimapp. 
7.-8. klassi õpilased uurivad kodukandi metsloomade elurikkust läbi Nurme koolilaste rajakaamera. Sellel õppeaastal saime Eesti imetajate levikuatlast täiendada valgejänesega. Põnev oli jälgida ka talveunest ärganud karude mängulisust. Maitsta sai värskendavat kasemahla ja võileivale puistata vitamiinirikkaid sibulapealseid. 
9. klassi õpilastel oli teemaks „Tervislik eluviis“. Kõigile osavõtjatele jätkus avastamisrõõmu toitu väärtustades, piisavalt liikudes ja positiivseid mõtteid vahetades.

Kokkuvõttes võib öelda, et õuesõpe on eriolukorra kõige tõhusam meetod õppimiseks tervislikus ja rikastavas 2+2 keskkonnas.
 

 

nurme-kool.jpg