Mida meri randa toob? - Lindi Lasteaed-Algkool

Lindi Lasteaed-Algkool on kalurikülakool, kus juba 2010. aastast on toimunud merebioloogiaõpe merebioloog Jüri Tensoni juhendamisel. Esimesel kahel aastal saime toetust Keskkonnainvesteeringute Keskusest ning alates 2017. aastast saame merebioloogiaringi jätkata tänu huvihariduse ja huvitegevuse riiklikule toetusele.

Merebioloogia tund toimub koolis üks kord nädalas. Klassitundidele lisaks viibime tihti õues, õppekäikudel ja -retkedel, et ikka kõike oma silmaga näha ja kogeda. 
Meie õpilased on osalenud kolm aastat järjest Marine Litteri programmis, mille käigus kogutakse andmeid reostuse kohta Valgeranna rannaribal. Peale programmi lõppu jätkasime sama tegevust ning kõik tulemused on graafiliselt tabelis. Tabelid on toredad ja aitavad paremini tajuda olukorda, kuid veel olulisem on laste keskkonnateadlikum märkamine ja käitumine.

Lindi lasteaialapsed saavad samuti nakatatud merebioloogiaga, et kooli tulles juba alusteadmiste pagasile toetudes olulisemaid uuringuid ja avastusi teha. Nende tegevused on koos rühmaõpetajate ja Jüri Tensoniga kodukoha lähedasemad.  Oluline sündmus on “räimepäev”, mille käigus tuuakse räim otse kaluripaadist, roogitakse ja küpsetatakse  ning lõpetuseks ka kõik ära süüakse. Veel paarkümmend aastat tagasi oli 80% Lindi kooli õpilastest kalurite peredest, kuid kahjuks praeguseks on olukord teine. Enamik õpilasi on pärit peredest, kus tööle minnakse linna. Kahjuks on katkenud traditsioon olla kalurikülas kaluripere. Sellepärast me siis tunnemegi vastutust taastada laste ja perede teadlikkus mereasukatest ning tõsta loodusteadlikkust oma kodukohas. Samuti soovime väärtustada kaluri elukutset ning säilitada traditsioone läbi uuenenud ja teadliku maailma. 
 

 

174292465_162046589154602_3356312008128355914_n.jpg