Täna sööme kala - Lindi Lasteaed-Algkool

Raamatu "Täna sööme kala" koostamise mõtteni viis meid asjaolu, et lapsed küll tunnevad kalu juba päris hästi, kuid kui küsida, kas nad söövad kala ja milline on lemmikroog, siis kehitatakse tihtilugu vaid õlgu. Kuidas siis nii? Oleme ju väike kalurikülakool, mis asub Läänemere Pärnu lahes ääres ja kalasöömine peaks olema pea igapäevane. Veel paarkümmend aastat tagasi oli enamus Lindi kooli õpilastest kalurite peredest, kuid kahjuks on nüüdseks katkenud traditsioon olla kalurikülas kaluripere. Paljud õpilased on pärit peredest, kus minnakse tööle linna. Sellepärast me siis tunnemegi vastutust taastada laste ja perede teadlikkust mereasukatest ning tõsta üleüldist loodusteadlikkust oma kodukohas. 

Oleme juba 2010. aastast merebioloog Jüri Tensoni juhendamisel tegelenud merebioloogiaga. Usume, et algkooliõpilased ja nende pered, saavad koolis toimuva merebioloogia õppe kaudu baasteadmisi mereasukatest ja meretaimedest ning õpivad tundma merd kui oma kodukoha suurt osa tervikuna. Millisel aastaajal ja kuidas püütakse ahvenat, räime, tuulehaugi, tinti, lesta? Millised taimed ja mereloomad on koos kaladega võrkudes või kaldale uhutud? Kas meil on ka võõrliike? Kes on karvakala ja milline näeb välja ümarmudil? Üheks oluliseks sündmuseks on meil olnud “räimepäev”, mille käigus tuuakse räim otse kaluripaadist, roogitakse ja küpsetatakse ning lõpetuseks süüakse ka ära. Meri tähendab kalu ja kala tähendab toitu. 

Leidsime, et ühe kalurikülakooli lapsed võiksid oma kalatoidud koguda raamatusse. Nii saavad kõik kasutada erinevate perede retsepte, et oma toidulauda mitmekesistada.
Raamatus on 2020/2021. õppeaastal õppivate õpilaste ja õpetajate kalaroogade retseptid. Roogade valmistamiseks said õpilased kalad koolist kaasa - kas isade püütud või poest ostetud. Lindi Lasteaed-Algkool on võtnud lisasuunaks õppetöö kõrval looduskeskkonna tähtsustamise, kohaliku kalurikultuuri jäädvustamise, kogumise ja tähtsustamise läbi lapsesilmade. 

 

pilt