Loovkonkurss teemal "Mere saastamise probleem ja selle probleemi lahendamine" - Narva Soldino Gümnaasium

31.märtsil toimus Narva Soldino Gümnaasiumis päev ilma arvutita ja kõik õpilased (neid on rohkem kui 800)  osalesid ühises klassitunnis teemal "Läänemeri. Mere kaitse". Õpilaste loovtöö eesmärk oli joonistada mere probleemid ja võimalusel pakkuda probleemidele ka lahendusi. Need loovtööd osalevad ka Erasmus+ projekti "Blue schools" konkursil, sest projekti eesmärk on arendada "sinise majanduse" eesmärke õpilaste seas nii Läänemere kui ka Vahemere piirkonnas. Samuti propageeriti "sinist majandust" nii koolis kui Ida-Virumaal. 

Lisaks toimus ühine klassitund ka 26.märtsil veepäeva puhul, kus üks 8.klassi õpilane esitas oma loovtöö teemal "Läänemere makett".  

 

pilt