Unikaalne dokument "Euroopa Keskkonnateadliku Kodaniku Harta" - Pärnu Ühisgümnaasium

Pärnu Ühisgümnaasium on Erasmus+ projekti "Our Green European Town" peakoordinaator – projekti algne idee ja initsiatiiv tulid Eesti koolilt. Eesmärk on õpilaste-õpetajate ja nende kaudu kogukonna keskkonnateadlikkust tõsta. Projekti raames toimus kõigis kuues partnerriigis tegevus, kus keskendutakse kohaliku keskkonna eripäradele ning probleemidele ja nende lahendustele. Samuti anti ülevaade igale piirkonnale omasest arhitektuurist, räägiti ökoarhitektuurist ja kestlikust linnaplaneerimisest. Projekti lõpuks loodi virtuaalse rohelinna kodulehekülg, kus saab ülevaate nii keskkonnasäästlikest ehitus- kui ka eluviisidest.  Selle tarbeks  disainisid õpilased veebis unistuste ökomajad, mis sisaldavad endas viiteid kuue partnerriigi koolide regioonile omasele arhitektuurile, ning kajastavad virtuaalsete majaelanike keskkonnahoidlikku käitumist ja eluviisi, andes nippe ökoloogilise jalajälje vähendamiseks. 
Suurimateks nähtavateks tulemusteks on projekti kõiki tegevusi koondav eRaamat, seni Euroopa Liidus puuduv dokument "Euroopa Keskkonnateadliku Kodaniku Harta" ja kõigi partnerkoolide õpilaste nägemuse esitamine omavalitsustele mõne konkreetse linnaala parendamiseks ja kestlikumaks muutmiseks.