Keskkonnaprojekt "Hoia loodusega tempot" - Kalmetu Põhikool

Kalmetu Põhikool on olnud aastaid omanäoline väike maakool Viljandimaal Tänassilma külas. Siin peetakse oluliseks looduslähedast asukohta ja siinset kogukonda tervikuna. Kahel järjestikusel aastal on tehtud huvijuhi eestvedamisel kaks meie keskkonda väärtustavat ja parendavat projekti. Märtsikuuga sai lõpu 8-kuuline liikumist ja keskkonnaharidust lõimiv projekt, kuhu olid kaastatud kõik piirkonna elanikud koos mitmete kultuuri- ja haridusasutustega.  Läbivaks märksõnaks oli kogukonnaliikmete endi poolt väljakäidud tegevuste elluviimine lõimitult keskkonnaharidusega.

Idee siduda sportlikud tegevused ja püsiväärtuse loomine keskkonnateemadega sündis asjaolust, et maal elavad pered kipuvad põlvest-põlve jätkama hoolimatut jäätmekäitlust oma aedades või ladustades prügi tee äärtesse ja metsa alla. Projekti raames korraldati ühiseid piirkonna koristusaktsioone, matkasid, keskkonnahoiuga haakuvaid konkursse ja võistlusi. Pandi käed külge ühise jääva väärtusena loodud discgolfi raja valmimisele. Nt jõulude ajal ärgitasime jõuluehteid poest mitte ostma, vaid ise looma olemasolevatest materjalidest.

Käesoleva projekti tegevused tõid rahva plaanitud tegevustesse füüsiliselt ja vaimselt kohale. Suutsime tuua siinsed kogukonnaliikmed värskesse õhku end liigutama, teineteisega aktiivselt suhtlema, ühise ettevõtmise nimel plaani pidama, mõtlema meid ümbritseva keskkonna väärtustele ja ühisele eesmärgistatud panustamisele. Lõimisime kõik ühised mitmekesised tegevused keskkonnaharidusega pakkudes inimestele võimalusi värskes õhus kvaliteetaja veetmiseks ja aktiivseks kehaliseks tegevuseks. Kasutasime ära meie piirkonna looduskauni asukoha ja muutsime selle atraktiivseks kohtumispaigaks kõigile huviliste tasuta kättesaadaval moel.

Projekti taotlejaks oli Kalmetu Põhikool ning rahastajaks SA Archimedese noorteagentuur Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist. Juhendajaks oli Karin Mägi, meeskonda kuulusid kohalikud kooli vilistlased Liina Soovere, Jürmo Palta, Kristjan Kändla, Lauri Hollo ja Dolores Grace Freiberg. 

 

pilt