Loodusõppepäevad koos sõpruskoolidega - Nurme Kool

Loodusõppepäevade programmi raames on Nurme Koolis korraldatud sõpruskoolidega kohtumisi juba kolm aastat. Piirkonna koolidest on osalenud Raikküla, Kosejõe ja Vaeküla viieliikmelised huvigrupid koos juhendajatega. Õpilastele on aidanud loodusalaseid teadmisi jagada keskkonnahariduse spetsialist Elo Raspel ja loodusfotograaf Tarmo Mikussaar.

Ühiseks eesmärgiks on olnud loodusalaste teadmiste rikastamine läbi praktiliste tegevuste.  Toimunud on erinevaid õppeprogramme, kus tehakse rühmatöid, mängitakse keskkonnamänge ja jälgitakse looduses liikudes ümbritsevat elurikkust. Kogunetud on Endla looduskeskuses, kus läbi aktiivtegevuse suurendati teadmisi rabast kui kooslusest. Lisaks oleme tutvustanud Nurme koolilaste rajakaamerate projekti. Samal teemal „Nurme Schoolchildren's Track Camera“ toimus ka projekti tutvustus  Erasmus+ raames õpilastele Rumeeniast, Itaaliast ja Horvaatiast.

2019. aastal toimus loodussõpradega matk Väätsa rabas. Eesmärgiks oli matkata laudteel ja imetleda kevadist õitsvat raba. Valmis rabateemaline fotonäitus. Ühised matkad, lõunasöök ja vestlused on teinud looduspäevast ühe oodatavama sündmuse.