Keskkonnakampaania "Jõhvi Gümnaasium mõtleb roheliselt" -Jõhvi Gümnaasium

Keskkonnakampaaniaga "JG mõtleb roheliselt" on Jõhvi Gümnaasiumis toimunud juba 4 aastat. Esimesel aastal alustasime küünlaümbriste kogumisega, teisel aastal kogusime juba ka vanapaberit, kolmandal aastal lisaks patareisid ja pandimärgisega taarat.  Viimasel aastal jätkasime vanapaberi, küünlaümbriste, patareide ja taara kogumist.

2018/2019 õppeaastal kogusime kokku 18513 küünlaümbrist ning 7507 patareid. See oli kõige kõrgem tulemus Jõhvi Gümnaasiumi kogumisaastate vältel ehk siis iga aastaga lähevad numbrid järjest suuremaks. Vanapaberi kogumine toimub sügisel ja kevadel, ka need tulemused järjest paranevad, käesoleva õppeaasta sügisel kogusime kokku 4832,7 kg vanapaberit.

Oleme aastatega suutnud suurendada järjest enam keskkonnast hoolimise ja märkamise tähtsust. Õpilastele pakuvad need kampaaniad isegi hasarti, kuna igal klassil on kampaaniate raames võimalik koguda klassile punkte.

Meie terve õppeaasta kestev roheline kampaania kestab harilikult mai keskpaigani, mille lõpetab keskkonnanädal. Sel aastal vaatamata eriolukorrale ei jäta me keskkonnanädalat ära, vaid oleme toonud selle veebi ja korraldame neljal päeval loodusainete (biloogia, keemia, füüsika, geograafia vs keskkond) raames viktoriine Kahootis. Igal hommikul postitame õpilastele ära arvamiseks ühe kodumaakonna aerofoto ja anname võimaluse panna luulevormi oma mõtted keskkonnast.

Jõhvi Gümnaasium hoolib!