Nööbi külge pintsaku õmblemine ehk vabaõhuklassi rajamise lugu - Tallinna Ühisgümnaasium

Vabaõhuklassi rajamiseks saime innustust 1939. aasta kooli õueala plaanist, kus oli näha lausa neli vabaõhuklassi. Töödega sai pihta hakata novembris, mil jäätmetekke vähendamise nädalal kogusime kooliperega kasutatud T-särke.  Detsembris toimunud teemapäeva "Sõnum" töötubades lõikasid 3.-4. klasside õpilased need ribadeks ja punusid hularõngaste peal istumisalused. Tüdrukud jätkasid istumisaluste punumist ka käsitöötundides. Nii sai juba talvel "nööp" valmis ja kevadel hakkasime "pintsakut sinna külge õmblema".                                                                                                                      

Rajamistöödega jätkati õpilaste, vanemate ja õpetajate koostöös Teeme ära talgupäeval, 11. klassi praktikatundide ja töötubadega. Klassiruumide aknalaudadel kasvatasid lapsed taimi peenrakastidesse istutamiseks. Maikuu jooksul toimusid õuesõppetunnid kõigil 1.-3. klasside õpilastel – õpiti tundma seemneid, istutati taimi. Lisaks ehitasid õpilased 11. klasside õpilased suure kompostikasti ja koorisid puupakke.                                                                  

Juuni alguseks oligi meie vabaõhuklass  valmis – nööbi külge oli õmmeldud ka pintsak! Seal toimusid õuesõppetunnid, puhati vahetundide ajal, võeti vastu külalisi. Sügiseks olid taimed kasvanud lopsakaks ja lilled õitsesid. Just vabaõhuklassis toimus uue õppeaasta alguse tähistamine ning lepiti kokku projekti täiendamine. Uuel aastal uue hooga!