Aktiivne osalemine keskkonnateadlikkuse projektides- Narva Kesklinna Gümnaasium

Meie kooli õppealajuhataja Natalja Nikanorova on tuline keskkonnahariduse pooldaja ja tänu tema püüdlikkusele osaleb projektides väga palju õpilasi. Õpilaste parem arusaam loodusest, selle toimimisest ning ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsusest aitab kaasa nende keskkonnasõbralikumale käitumisele ja keskkonnaseisundi paranemisele. Osalemine õppeprogrammides keskkonnateadlikkuse projektide raames suurendab ka keskkonnahoidlikku suhtumist, lisaks lastel tekib huvi ka ise loodust avastada ja uurida ning tõstab huvi loodusainete vastu. Lapsed on loodusega sõbrad ja õpivad rakendama loodussäästlikke ning jätkusuutlikke tegutsemis- ja majandamisviise.

Keskkonnateadlikkuse projektides osalemise lisaväärtus: mitu aastat tagasi tekkis meie koolis uus traditsioon-vanapaberi kogumine. 2018/2019.õa kogusime 5926 kg vanapaberit, mis oli parim tulemus Narva koolide seas.

Natalja Nikanorova on andekas, loov ja aktiivne pedagoog, kes on viimase viie aasta jooksul silmapaistvalt aidanud kaasa õpilaste keskkonnateadlikkusele ning kelle kogemus väärib esiletõstmist ja jagamist. Ta hoolib tõesti meie elukeskkonnast ja hoolitseb selle eest, et ka teised seda teeksid.