SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu

Juhendid koos praktiliste väljunditega Vapramäe Loodusmaja ja matkaradade keskkonnajuhtimissüsteemi elluviimiseks

 

Oma kollektiivi kaasabil valmisid koos praktiliste väljunditega kasutamiseks Vapramäe loodusmajas ja matkaradadel: juhend jäätmetekke vähendamiseks ja sorteerimiseks, keskkonnateadliku käitumise juhend ja säästva energia tarbimise juhend.

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus tähistab tänavu oma tegutsemise 20. aastat. Oma tegevustes oleme pidanud väga olulisteks keskkonnateadlike väärtushinnangute ja hoiakute kujundamist nii suure kui väikeste külastajate hulgas. Oleme töötanud välja ligi 30 õppeprogrammi, milles oleme pidanud eriti olulisteks loodusteadmiste ja -väärtuste edasiandmist läbi mängude ja praktiliste tegevuste. Mitteformaalne keskkonnajuhtimissüsteem/Roheline Kontor Vapramäe loodusmajale ja matkaradadele valmis 2015. aastal kogukonna inimeste toel. Selle valmimiseks toimus 7 töökoosolekut ja initsiatiivgrupp koosnes kümnest inimesest.

Juhendid keskkonnajuhtimissüsteemi elluviimiseks koos praktiliste väljunditega valmisid 2017. aasta lõpuks ja praktiline keskkonnamäng Vapu Väärtuste Viilud teostatuna mänguna 2018. aasta lõpuks. Juhendite väljatöötamiseks oli moodustatud oma kollektiivi liikmetest ja õppeprogrammide läbiviijatest kolm töögruppi: keskkonnateadliku käitusmijuhendi töögrupp; jäätmete töögrupp ja säästva energia töögrupp. Töögruppides osales kokku 11 inimest.

Valmisid järgmised juhendid: keskkonnateadliku käitumise juhend; jäätmetekke vähendamise juhendid loodusmajas ja matkaradadele retkejuhtidele, õpetajatele ja külastajatele; juhend jäätmete sorteerimiseks loodusmajas; vermikomposteri kasutusjuhend; säästliku energia tarbimise juhend Vapramäe loodusmajale, retkejuhtidele ja külastajatele.

Valminud praktilised väljundid:
- keskkonnamäng Vapu Väärtuste Viilud;
- Energiamäng loodusmajas;
- vermikomposteri kasutusjuhend pildina;
- jäätmete sorteerimise juhend pildina.

Tegevuste tulemustena oleme loodusmajas edukalt käivitanud jäätmete sorteerimise süsteemi. Jäätmete sorteerimise kastid on paigaldatud mõlemale loodusmaja korrusele. Loodusmaja juurde on paigutatud jalgrattahoidjad, et oleks võimaldaud kohalejõudmine kõige energiasäästlikumal moel. Eelmise aasta lõpus valminud mängu Vapu Väärtuste Viilud jagame koolidele ja lasteaedadele.