MTÜ Seiklushunt ja Eliisa Saksing

Orienteerumisüritused kui jäätmesorteerimise õpitoad

 

Eliisa Saksingu eestvedamisel ja toetusel on MTÜ Seiklushundi orienteerumisüritustel väga läbimõeldult korraldatud jäätmekäitlus – püütakse vähendada jäätmeteket ning osalejad sorteerivad prügi.

MTÜ Seiklushundi orienteerumisüritustel pööratakse tähelepanu ürituse korraldamisega kaasneva jalajälje vähendamisele. Ettevalmistuste ajal peeti keskkonnablogi - http://roheline.ee/projektid/keskkonnasobralikud-avalikud-uritused/blogi-seiklushundi-rohelised-sammud/ - kus Eliisa Saksing andis detailse ülevaate, millised on valikud ning miks just nii tehakse. Eliisa osalusel on korraldatud ka erinevaid orienteerumismängu noortele, kus üheks läbivaks tegevuseks on nn kõkutamine (ehk kõnni ja kummarda, et üles korjata prügi). Tänu Eliisale on jäätmete sorteerimise teadlikkus jõudnud inimesteni, kes ehk tavapärastele keskkonnateadlikkuse teemalistele üritustele ei tule.

Video: https://novaator.err.ee/840181/plastisoda-voib-muu-hulgas-aidata-voita-tselluloos