Lasnamäe Gümnaasiumi 8.a klass ja õpetaja Svetlana Udras

Tomatite kasvatamise projekt "8.a - tomatite valitsejad!"

 

 

Õppimine on efektiivne siis, kui õpilased saavad uusi teadmisi ise avastades ja katsetades. Ka bioloogia õpe võib olla huvitav, praktiline ja kasulik. Tervet botaanika kursust võib läbida ühe projekti raames, mille käigus seemnest kasvab vili.

Lasnamäe Gümnaasiumi tomatite kasvatamise projekt on osa meie LAK-õppest. Projekt algas 01.veeburaril ja õpilased saavad seda jätkata juba iseseisvalt kodus. Projekti käigus istutasime 5 erinevat tomatitaimede sorti. Töö toimub 5-liikmelistes rühmades, igal rühmal oma sort. Sortideks on valitud madalakasvulised taimed, mida on võimalik kasvatada aknalaual. Aktiivsed tegevused toimuvad kord nädalas bioloogia tunnis. Ülejäänud ajal on õpilaste kohustuseks taimi jälgida ja kasta. Projekti käigu dokumenteeritakse õpimapis.
Läbitavad teemad ja seosed teiste õppeainetega:
- bioloogia - seeme, taime kasvutingimused, idanemine, iduleht ja pärisleht, õitsemine, tolmlemine, vili, fotosüntees ja hingamine, taime ehitus (taime osad ja taimne rakk);
- keemia - mulla koostis ja omadused (pH määramine), toitained, väetised, kahjurite tõrjumine;
- füüsika - vee ja toitainete liikumine taimes;
- geograafia - parima kasvukoha valimine taimedele arvestades nende päritolumaad, kliimavööde ja loodusvööndid, kus tomatid saavad kasvada; milleks on vaja meie tingimustes kasvuhoonet;
- ajalugu - kust tomatid pärit on, kuidas nad on Euroopasse jõudnud;
- kunst - tomatite joonistamine ja maalimine;
- keeled - kuidas öelda "tomat" erinevates keeltes;
- eesti keel - kogu õppetegevus toimub eesti keeles LAK-õppe raames;
- ettevõtlikkus - arvutame, kui palju läheb maksma tomatite kasvatamine;
- keskkonnaharidus - loodushoid, puhtus, ohutusnõud, taaskasutus (taimi istutame mahlapakkidesse, kasutame kodus leiduvaid sushi pulkasid, jäätise pulkasid, juuste värvimisest jäänud ühekordseid kindaid), biojäätmete käsitlemine, looduslikud väetised, taimehaiguste ennetamine.

Plaanides on kasvuhoone ehitamine ja suurema osa õpilasi samalaadsesse tegevusse kaasamine. Õpilaste enda hinnang projektile on väga positiivne. "Üks kord õpime me midagi sellist, mida läheb elus vaja". Koolipere toetab meid ja ootab juba saagi maitsmist.

Projekti pildid: https://www.facebook.com/pg/lasgy/photos/?tab=album&album_id=2113329822067328