Marje Norman

Loodussõbralike ja keskkonnateadlike laste kasvatamine läbi aegade

 

Töös lastega on sinasõprus loodusega oluline. Loodussõbraks ei sünnita, selleks saab kasvada. Igapäevane looduses olek, õuesõpe ja praktilised tegevused on selle töö lahutamatu osa.

"Loodushoid saab alguse varasest lapsepõlvest" oli Marje Normani diplomitöö 2004. aastal. Tööks püstitatud hüpotees - lapsed väärtustavad puhast loodust pidades vanemaid ja õpetajaid loodussäästliku hoiaku kujundajaiks - leidis kinnitust. Kogu austus looduse vastu algab varasest lapsepõlvest. Marje on olnud õpetajana lastele saatjaks sel teel üle 40 aasta. Imet pole vaja teha, kuid järjepidevat tööd ja huvitavaid tegevusi küll. Tuleb õpetada märkama, tundma ja teretama, siis saab hoidma ja armastama hakata. Vana hea töökasvatus on au sees ja ikka tehes on hea õppida. Õnneks on ka lapsed tahtnud teha tööd ja neilt on tore võimalus õppida, kuidas tegevusi veelgi vahvamalt ja lastepärasemalt läbi viia.

Kaasavad vanemaid, küsivad seemne- ja sõnnikuabi. Lastega kujundatakse aiamaa külvipostri, kaevatakse maad, uuritakse mulda, tehakse peenraid, hooldatakse ja koristatakse saaki. Hapendatakse vanamoodi kapsaid ja kurke, süüakse ise ja müüakse laadalgi. Oluline on seegi, et õppekava õppesisu saab läbitud. Töö pakub rõõmu, annab silmaga nähtava tulemuse, kõnetab ja õpetab. Prügiaktsioonid ja taaskasutus on igapäevatöös au sees. Marje korraldab kogukonnas kolmandat aastat Puhja kalmistul lillepottide kogumist ja viib aiandisse taaskasutuseks. Lisaks osaleb aastaid "Tere, Kevad!" projektis, VVV SA Matkamängus (võit 2016, 2019), juhendab lapsi Räpina Aianduskooli projektides, kasvatab teravilja ("100 teravilapeenart" EV 100).

Marje on kirjutanud raamatu "Põnevad prügilood"(Atlex 2013), kus hulk toredat mitmekülgset tehtud tööd. On teinud koostööd (2012/2013 õ-a) Tartu Keskkonnaameti spetsialisti Piret Valgega algatanud praktiliste keskkonnaalaste tegevuste koolitused. Lisaks on Marje olnud koolitaja M. Jürisalu Kogemuse Koolis, kirjutanud artikleid (Tea ja toimeta, Õpetajate Leht, kohalik meedia). Marje on roheline ja on käpp!