Malle Arnek

Siimusti lasteaia huviringi "Öökullikool" juhendamine

 

Õpetaja Malle Arneki eestvedamisel tegutseb Siimusti lasteaias "Öökullikool", kus kujundadatakse lastes hoolivat ja austavat suhtumist loodusesse. Lapsed saavad teadmisi ja oskusi säästvast tarbimisest ning loodushoiust praktiliste tegevuste kaudu.

"Öökullikooli" tegevused toimuvad üks kord nädalas 5-7-aastastele lastele. "Öökullikooli" jaoks on õpetaja sisustanud vahva ja põneva ruumi lasteaia keldrisse. Tegevuste ja teemade valikul arvestatakse laste huvidega. Katsete ja uurimuste läbiviimisel kasutab õpetaja ka "Huvitava bioloogia" materjale. Sageli käiakse ka matkadel kas tiigi ääres sealse elustikuga tutvumas, metsas või sõidetakse hoopis rappa.

Õpetaja Malle innustab lapsi "Öökullikoolis" uurima ja avastama ning järeldusi tegema. Need tegevused on laste seas väga oodatud ning ükski laps ei taha sel päeval lasteaiast puududa. Matkadele võetakse kaasa luubid ja muud uurimistööks vajalikud vahendid. Ka meisterdamine on ringitöös olulisel kohal. Õpetaja on oma töös väga loov ja oskab lastele loodust põnevalt tutvustada.