Katrin Saart, Margit Lehis, Eva Kirsipuu-Vadi, Katrin Juhanson

Keskkonnasõbralik Õpilaste Teadusfestival

 

Nende naiste ühise hooliva tegutsemise tulemusena on Eesti õpilasteaduse traditsiooniline suurüritus Õpilaste teadusfestival juba teist aastat korraldatud keskkonnasõbralikul moel olles eeskujuks ja innustajaks kõigile osalejatele.

Festivalidel ja avalikel suurüritustel osaleb Eestis aasta jooksul kokku umbes 1,4 miljonit inimest (Eesti Statistikaameti 2015.a andmetel). Iga ürituse korraldamise ja sellel osalemisega kulutame ressursse, tekitame heitmeid ja toodame jäätmeid. Ühe festivali või suurürituse ökoloogiline jalajälg võib olla väga suur, kuid oma valikutega saame mõju keskkonnale märkimisväärselt vähendada.

Üleriigilise õpilaste teadusfestivali korraldusmeeskonda kuuluvad Katrin ja Margit on inimesed, kes teevad ja hoolivad rohkem, kui me tavaliselt harjunud oleme. Kui Eeva ja Katrin nende poole pöördusid ideega Eesti õpilasteaduse suurüritus keskkonnasõbralikumalt korraldada, siis olid nad kohe nõus. Nii juhtuski, et 2018. aastal esimest korda pöörati festivali korraldamisel erilist tähelepanu selle keskkonnamõjule.Tänavu jätkati sama rida: soodustati ühistranspordiga liiklemist võimaldades seda festivali külastajatele tasuta, esinejate transpordiks telliti Euro 6 heitenormiga ehk vähem saastavad diiselbussid, valiti koht ja toitlustajad, kus eelistatakse eestimaisest toorainest toitu ja joogiks pakutakse kraanivett, osalejatel soovitati kaasa võtta oma joogipudel, võimaldati jäätmete liigiti kogumist festivalialal pakkudes selleks ka juhiseid ja õpetust. Festivali infomaterjalid telliti keskkonnasõbraliku trükisena, meenekingid valiti praktilised ja tänukingid söödavad – nii välditi kasutute asjade ostmist ja kinkimist. Festivali lõppedes koguti kokku osalejate kaelakaardid, et neid saaks uuesti kasutada. Külastajatele pakuti festivalialal keskkonnahariduslikke tegevusi.

Festival, mille osalejate ja külastajate arv ulatub üle 3000, kellest enamus on õpetajad ja lapsed, on üks Eesti hariduse suursündmustest. Selle sündmuse korraldus on eeskujuks ja inspiratsiooniks kõigile osalevatele koolidele.

Täpsemalt: https://www.etag.ee/tegevused/teadpop/opilaste-teadusfestival/keskkonnasobralikum-otf/