Tallinna Lasteaed Südameke

Hoiame looduse puhtana!

 

Oleme oma ümbrusest hooliv lasteaed. Räägime lastele prügi sorteerimisest ja koostame näitusi nende teadmiste kinnistamisest. Kasutame kunstitegevustes palju jääkmaterjale. Külastame keskkonnahariduslikke programme.

Soovime lastele pakkuda võimalikult palju keskkonnahariduslikke tegevusi ja panna lapsi hoolima keskkonnast. Eelmisel kevadel pakkus Tallinna Keskkonnaamet lasteaedadele plakateid ja leidsime võimaluse neid kasutada sügisel, kui meie galeriis jäi ruumi näituse korraldamiseks. Plakatid kaunistasid meie lasteaia galeriid terve novembri kuu. Kevadel said juba lasteaia lapsed ise oma kätt proovida prügiteemaliste plakatite meisteramisel. Seostasime teema märtsikuus oleva veepäevaga. Ühe rühma töö keskendus siiski prügi sorteerimisele. Teiste rühmade plakatid andsid märku, et vees elavatel kaladel, loomadel on tarvis eluks puhast vett. Soovitati ka vette prügi mitte visata. Üks rühm teatas, et nad hoolivad loodusest ning ei raiska vett.

Meie lastel käib juba mitmendat aastat külas Tootjavastutusorganisatsioon, et rääkida prügi sorteerimisest ja meile on antud ka rinnamärgid: „Mina hoian loodust!”. Pääsusabade rühm osales Lastemuuseumi Miiamilla muuseumitunnis „Looduse lootus!” . Lapsed said teadmised loodushoiust, prügisorteerimisest ja energia säästmisest. Seal kaunistasid nad endale paberkotid, mis on loodussõbralik meisterdus.

Meie lasteaia kunstitöödes saavad uue elu vana ajaleht, vanad kalendrid ja ka jõuludel kasutatud pakkepaberid. Kõige suurem ettevõtmine oli vanast paberist uue tegemine. Selles tegevuses osales neli rühma. Tulemuseks olid põnevad pabernõud, huvitavad paberkujundid ja lihtsalt uus paber. Kasutusel on olnud ka manna, mida süüa enam ei saa, kuid lume kujutamiseks on ideaalne.

Meie tegevus ei ole kindlasti selle aastaga lõppenud. Jätkame ka järgmisel aastal. Esimesena saavad õpetajad kududa lõngajääkidest lastele toredaid käpiknukke, kes hakkavad neile loodust tutvustama. Laste arvates peavad neile loodusest rääkima päike, kass, konn, koer, troll, puu, karu, lill, pilv vihmapiiskadega ja isegi piimakann.