Tallinna Lasteaed Sinilind

Tegelusseina rajamise võistlus

 

Tallinna Lasteaia Sinilind hoolekogu on aktiivne ja tegus. 2018. aasta kevadel toimus hoolekogu eestvedamisel lasteaias rühmade vahel konkurss „Tegelusseina rajamise võistlus”, kus kaasati kõikide rühmade lapsevanemaid.

Hoolekogu eestvedamisel kuulutati välja konkurss „Tegelusseina rajamise võistlus”. Välja mõeldi nii hindamiskriteeriumid kui auhindade jagamine. Hoolekogu koosolekul koostati ka ajakava, mis kuupäevaks esitada tegelusseinade ideed ja plaanid direktorile ning millal on valmimise tähtaeg.

Konkursi väljakuulutamisele järgnesid rühma lastevanemate koosistumised ja arutelud, mida oleks lastele õuealale mängimiseks vaja. Kokku lepiti selles, milliseid vahendeid kasutatakse, millal vahendit koos tegema tullakse. Selline tegevus liitis vanemaid ja samas tõhustas ka koostööd lasteaiaga, sest lasteaia personal oli ka kõigesse kaasatud. Konkursi käigus valmisid järgmised vahendid: mänguköögid, traktor, auto, kummidest uss, ronila, tegelusseinad, pallide liurenn, korvpalli korv, bensiinijaam ja mängulaud liivakasti.

Konkursitöid hindasid lapsed, personal ja lapsevanemad suures tabelis, kus said rühma atraktsiooni taha panna naerunäo. Tänamine ja võitjate väljakuulutamine toimus lasteaia talgupäeval. Esimese koha sai Naksitrallide rühm, kuhu vanemad paigaldasid mänguköögi liivakasti, traktori, auto, pallide liurenni, korvpalli korvi ja tegelusseina. Rühm sai auhinnaks loomaaia külastuse – lapsed, vanemad ja rühma personal. Teise koha saavutas Sipsiku rühm, kuhu vanemad tegid tegeluskeskuse. Kolmanda koha saavutas Juku-Pilli rühm, mille õuealale tehti miniköök koos joonistamistahvliga. Teise ja kolmanda koha võitnud rühmad said mõlemad kasti jäätist.

Konkurss toetas lasteaia õppekava – õues saab veel enam läbi viia aktiivõppe meetoditel põhinevaid keskkonnahariduslikke tegevuse. Samuti toetab see lasteaia eripära – J. Käisi üldõpetuse põhimõtete järgi tööd. Lapsed saavad tänu taaskasutatavatest materjalidest mänguvahenditele keskkonnaalaseid teadmisi kinnistada ja seda just läbi mängulise tegevuse.