Tallinna Asunduse Lasteaed

Taaskasutuspäevad Tallinna Asunduse Lasteaias

 

Aktsioonide algatus aastast 2016/2017. Taaskasutuse raames tasside kogumine, paberi taaskasutus, raamatute vahetus. Eesmärk tarbida targalt, kasutada olemasolevaid ressursse. Kaasatud lapsed, lasteaia personal ja lapsevanemad.

Tasside kogumise aktsioon sai alguse lasteaias katki läinud nõudest, mis andis idee kutsuda üles tooma lastaeda üksikuks jäänud tassi. Aktsioon sai nimeks "Anna üksikule tassile uus elu".  Üritus läks korda ja osavõtt oli väga aktiivne. Aktsiooni käigus said kõik rühmad omale toredad komplektid ja toodi ka serviise - kokku umbes 150 tassi. Üritust tunnustati keskkonnaameti poolt, lasteaiale kingiti vihmaussikomposter.

Aktsioon raamatute vahetus sai alguse aastal 2018/19, mille sisuks sai - vahetada kasutult seisev raamat uue ja põnevama raamatu vastu. Lapsed said koos vanematega valida lasteaias olevalt riiulilt huvi pakkuva raamatu. Kodus vaadati välja raamat, mis rõõmu enam ei paku, aga sõpra võiks rõõmustada ja vahetati raamat lasteaias. Aktsioon on väga populaarne ja kestab tänaseni. Riiulid täituvad ja raamatud vahelduvad igapäevaselt. Paberi taaskasutus sai alguse kaks aastat tagasi 2016 ja kestab tänaseni. Kampaania on mõeldud lapsevanematele, kes hoolitsevad selle eest, et lastele tuua paberit, kuhu mahub veel joonistama ja kirjutama.

Tänu neile kampaaniatele on tagatud lasteaia väike toetus ja ressursside kokkuhoid. Ühtlasi õpetame me keskkonnatedlikumat tarbimist kõikidele väikestele ja suurtele. Taaskasutuse kampaaniad meie asutuses on järjepidevad ja teadlikud. Igapäevased tegevused annavad ideed ja suuna uutele aktsioonidele.