Nõo Lasteaed Krõll

HOOLI JA HOIA - HOIAME KOKKU

 

Õppekava kohaselt on loodushoid lasteaias läbiv teema ja seda ka rakendatakse, kuid siiani pöörati vähem tähelepanu prügi sorteerimisele, taaskasutusele ja säästvale tarbimisele. Alates sellest õppe-aastast hoolime ja hoiame kokku!

Laste teadmised loodusest ja keskkonnahoiust on üsna erinevad — osad on väga teadlikud, osad teavad vähem ja osad ei peagi seda tähtsaks. Kõik sõltub sellest, millised eelteadmised on laps saanud kodust ja kui huvitavaks teevad selle täiskasvanud. Laste huvi üle kurta ei saa ja seega ongi laste keskkonnateadlikkuse suurendamisel suur roll kanda lasteaial ja ka kodusel kasvatusel. Inimesed tarbivad harjumusest – nii täiskasvanud kui lapsed. Kuidas õpetada/kasvatada lapsi vähem tarbima ja mõtlema rohkem keskkonnale? Kõigepealt peame ise oma eluviisi säästvamaks muutma. Sellest tulenevalt otsustasimegi välja kuulutada korgikogumise kampaania, kus kuu aja jooksul tõid lapsed kodudest plastikpudelite korke. Palusime, et ei ostetaks pudeleid juurde, vaid korgid tuleksid vanadest varudest. Korke kogunes omajagu ja tuli mõte meisterdada nendest korkidest lõuendile lindude pildid. Iga rühm valis loosiga linnu ja meisterdamine võis alata. Nüüd on lastepärased ja kindlate liigitunnustega 8 linnu pildid rippumas meie lasteaia trepikoja seinal. Laps näeb neid mitu korda päevas ja antud tegevus toetab ka lasteaia õppekava ainevaldkonda - mina ja keskkond.

Lisaks loobus koolieelikute rühm uutest aabitsatest ja traditsioonilistest töövihikutest. Selle asemel valmistasid ja koostasid lapsed ise oma "Aabits - töövihiku". Samuti hakkasime käesolevast õppeaastast prügi sorteerima. Meie majja kolis Patarei - Katariina, kest toitub kasutatud patareidest, rühmadesse siginesid paberikogumise kastid ja õuealale seadis end sisse Komposti Gustav.
Oleme kõik koos alustanud väikestest asjadest ja "andnud käpa" uutele teadmistele ning kokkuhoidvale elustiilile, mis peaks saama pagasiks kogu eluks.