Kohtla-Järve Lasteaed Tareke

VAATLEME PUUD

 

Sügisel valis iga lasteaia rühm õuealal lehtpuu. Tegevuse põhieesmärk on tutvustada lastele lehtpuuga toimuvaid muutusi erinevatel aastaaegadel. Tegevuse raames lapsed vaatlesid puud, jälgisid puu muutusi, pildistasid ja filmisid.

Puude jälgimine kestis septembrist maini ja selle eesmärgid olid:

- lapsed teavad lehtpuuga toimuvaid muutusi erinevatel aastaaegadel;

- lapsed arendavad oma kujutlusvõimet ja loovust ning kunstioskusi;

- lastel on huvi looduse vastu;

- lapsed on aktiivsed õppeprotsessis osalejad.

Septembris tegid lapsed tutvumist puudega ja iga rühm valis puu ning tegi igal nädalal valitud puu kohta foto. Foto kõrvale kirjutati ka ilma tunnused (temperatuur, pilvisus). Oktoobris tegid lapsed koos õpetajaga puu kohta plakati ja nurgakese rühma. Edasi oli ülesanne jälgida puud vihma all ja teha lühike video teemal "Puu vihma all". Detsembrist veebruarini oli lastele ülesanne jälgida puud lume all ja teha lühike video teeemal "Puu lume all". Kevadel tegid lapsed joonistusi teemal „Meie puu kevadel“ ja mais oli ülesanne jälgida puud päikese all ming teha lühike video teemal "Puu päike all". Tegevuste ajal tegid lapsed oma puust palju joonistusi, meisterdusi ja mängisid erinevaid mänge puude teemal.

Peale niisuguse projekti elkluviimist paraneb laste looduse ja aastaaegade tundmine, nad oskavad seostada muutusi aastaaegadega, oskavad märgata puid kui elusorganisme ning oskavad seostada seda inimese eluringiga.

Kokkuvõte projektist https://youtu.be/aW3gd5hBN9w