Urvaste Kool

Keskkonnasõbraliku käitumise kujundamine erivajadustega õpilastel

 

Urvaste Kool on viimase 10 aasta jooksul osalenud igal aastal RMK programmides, kirjutanud 1-2 projekti aastas KIKile ja saanud ka kõikide projektide rahastuse. Lisaks rajanud kooli loodusraja, korraldanud teiste HEV koolidega maastikumänge jne.

Urvaste Kool on korraldanud hulgaliselt õppekäike ja KIKi rahastatud projekte spetsialistide juhendamisel. Kõik meie õppekäigud on olnud seotud loodusega ja keskkonnahariduse täiustamisega. Oleme korduvalt osalenud looduskeskuste poolt pakutavates programmides - Otepää looduspargis, Elistvere külastuskeskuses, Lilli loodusmajas, Ilumetsa metsamajas, Kiidjärve külastuskeskuses, Mäe loodusmajas, endises Emajõe-Suursoo looduskeskuses ja mujalgi. Mõned projektid, mida on rahastanud KIK: "Jääajast tänapäevani - erivajadustega õpilaste aktiivõpe looduses"(2013 a.); "Looduslaagrid eri aastaaegadel - sügis, talv, kevad" (2014); "Looduse jätkusuutlikkuse võimaluste teavitusele suunatud avastuslikud õppereisid" (2014); "Urvaste kooli lähiümbruse looduse mitmekesisust tutvustav ja õpetamist toetav loodusrada" (2015); "Looduslähedase ja loodust kaitsva elu õpetamine läbi erinevate tahkude" (2015); "Jätkusuutliku arengut toetavad loodusprogrammid" (2017) ja veel paljud muud projektid.

Juhendatud õpet oleme saanud veel Hellenurme vesiveskis, Räpina paberivabrikus, Tartu loodusmuuseumis ja botaanikaaias, Tallinna reoveepuhastusjaamas, linnuvaatlusjaamas ja mujal. Meie kooli loodusrajal on 5 punkti, kus on üles pandud infostendid - vee-elustik tiigis ja väiksemates veekogudes; lähiümbruse linnustik, loomastik, taimed ja komposteerimise põhitõed. Õpioskustel põhinevaid maastikumänge oleme Urvaste koolis korraldanud koos teiste HEV koolidega - Ämmuste Kool, Kiigemetsa Kool, Lahmuse Kool, Valga Jaanikese Kool; Kammeri Kool. Enamus ülesandeid, mis rajal tuleb lahendada on seotud looduse ja loodushoiuga. Urvaste Kooli õppekavas on punkt 3.1. "Inimene ja keskkond ning säästev areng".