Muraste Kool

Muraste Kooli projektõppegrupi „Muraste õnnelik keskkonnakäpp“ taaskasutust edendav tegutsemine

 

Meie kooli iga-aastase kahenädalase projektõppeperioodi jooksul keskendus 1. ja 2. klasside õpilastele mõeldud projektõppegrupp „Muraste õnnelik keskkonnakäpp“ taaskasutust edendavale õppetegevusele, kaasates Muraste ning Suurupi küla elanikke.

Muraste Kool on üks ütlemata tore kool. Me oleme väga tugevalt looduse poole kaldu. Viibime sageli looduses ning väärtustame keskkonnateadlikku lähenemist elule-olule. Meie koolis toimub õppetöö mitte ainult koolimajas sees, vaid ka kooliaias, kooli ümbruses, rabas, loopealsel, mere ääres ja mujalgi ning kindlasti ka õppekäikudel asjalikult põnevatesse looduskeskustesse.

Igal aastal on meil pikk, suisa kahe nädala pikkune projektõppeperiood. Eelmisel õppeaastal olid mitme projektõppegrupi teemad seotud looduse ja keskkonnaga, hõlmates näiteks õpetust, kuidas looduses viibida seda säästval moel või näiteks seda, kuidas toitu ise, ilma keskkonda saastamata kasvatada saab. Eriti põnev oli aga meie 1. ja 2. klasside õpilastele mõeldud projektõppegrupp „Muraste õnnelik keskkonnakäpp“, mis keskendus taaskasutust edendavale õppetegevusele. Meie vahvate õpilaste eestvedamisel kutsuti Muraste ning Suurupi küla elanikke kaasa lööma jäätmetekke vähendamise kampaanias. Õppetegevusse olid kaasatud LEGO klotsid ja robotid. Omaloodud robotite ja illustratiivse õppeplatsi kaudu õppisid lapsed jäätmete teekonda nende kokku kogumisest kuni taaskasutuseni. Boonusena arenes suulise eneseväljenduse oskus, kui tuli sõnaliselt kirjeldada robotite liikumisteekonda. Lisaks robotite ehitamisele anti projektõppe käigus jäätmetele ka uus elu ning meisterdati neist põnevaid esemeid (UFO, imelill, vitraaž jne) ja rütmipille. Laulda ja mängida enda tehtud rütmipillide järgi on ütlemata tore!

Projekti peamiseks väljundiks oli keskkonnateadliku kampaania korraldamine. Koostöös Eesti Pakendiringlusega ja kogukonna elanike abiga koguti kokku ca 4m3 pakendijäätmeid, mis muidu oleks läinud tõenäoliselt põletamisele ega oleks jõudnu taaskasutusse. Lisaks sellele, et suurenes õpilaste ja ka kohalike elanike teadlikkus taaskasutusest ja keskkonnasäästlikkusest, arenesid ka laste üldpädevuslikud oskused, eriti suhtluspädevus, enesemääratluspädevus ja ettevõtlikkuspädevus.