Konkurss "Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte 2018" on alanud!

1. novembril 2018 kuulutas Keskkonnaministeerium välja konkursi "Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte 2018". Ootame osalema kõiki organisatsioone ja ettevõtteid, kes on viimase aasta jooksul oma tegevuses arvestanud keskkonnaga.

Keskkonnasõbraliku ettevõtte üldvõidu pälviv organisatsioon saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel valida välja pakutud auhindade seast keskkonnatulemuslikkuse või enesetäienduseks auhinna, mille maksimaalne väärtus on 35 000 eurot. Lisaks saavad kõik võitjad oma käsutusse keskkonnamärgise „Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte 2018“, mida võib kasutada ettevõtte tegevuse tutvustamisel.

Oodatud on nii ettevõtted ja asutused, kes esitavad ise enda kandidatuuri, kui ka kõik teised, kes teavad soovitada keskkonnasõbralikku organisatsiooni.

Kandideerida saab kuni 30. november 2018.

https://www.envir.ee/et/uudised/ootame-kandidaate-koige-keskkonnasobralikumale-teole-ja-ettevottele