Võru Kreutzwaldi Kooli 7.b klass

Heategevuskontserdi korraldamine

 

Võru Kreutzwaldi Kooli 7.b klass korraldas heategevuskontserdi, mille tulu läks Eesti Mesloomaühingule. Esineti heategevuslikus korras, vaheajal oli õnneloos, kaasati vanemaid ja leiti sponsorid. Eesmärk oli teavitada inimesi hättasattunud metsloomade abistamise võimalustest.

Heategevuskontserdi korraldamisse oli kaasatud kogu klass (20 õpilast). Ettevalmistused kontserdi korraldamiseks hakkasid juba varakult ja koostati kava. Kuna klass tegeleb ka luulekavade esitamisega, siis seoti 2 luulekava, laulud, pillimäng õhtu programmi. Peaesinejateks andsid nõusoleku Inga Lunge ja Toomas Lunge. Esinema kutsuti ka Võru Muusikakooli kvintett. Kuulutus ilmus linnalehes ja sotsiaalmeedias. Eelnevalt mitme õppeaine (nt kirjandus, muusika) tundides tegeldi lõimitult erinevate tekstide ja lauludega (loomadest). Kontserdi vahetekstid olid seotud loomadega, inimeste teadlikkuse tõstmisega, et hättasattunud loomi tuleb alati aidata. Kohale oli kutsutud metsloomaühingu piirkonnajuht. Vaheajal korraldati heategevuslik õnneloos, kus auhindadeks olid raamatud, keraamilised loomakujud jm.

Õpilased pidasid esinejatega ise läbirääkimisi ja lisaks ka sponsoritega (Kubija Hotell-Loodusspaa, Selver, Timo-Keraamika, Leeri Lillesalong, Võru Linnavalitsus, Katariina Kohvik, Navitrolla, jt). Rahalisi kulutusi praktiliselt polnud, kogu organiseerimine tehti tasuta ja esineti heategevuslikus korras. Sponsorite abi vajati esinejate tänamiseks. Üle kahe tunni kestva ürituse korraldus oli kõrgetasemeline.

Õpilane kirjutab: „Ma arvan, et igaüks meist on näinud eriti suure maantee ääres liikluses hukkunud või vigastada saanud (mõnikord ka kaitsealuseid) loomi. Mida edasi teha? Kelle poole pöörduda? Tahame muuhulgas juhtida inimeste tähelepanu, et kedagi ei tohi jätta hätta ja liikluses peab olema eriti hoolas. Paljud inimesed pole ka Eesti Metsloomaühingust teadlikud. Luulekavade esitamine on meie klassi ühendanud, tekkinud on väga hea meeskond. Tänu sellele oleme saanud palju esineda ja koos olla. Ehk saavad ka teised meie tegevustest innustust.“

Ürituse märksõnad: hättasattunud loomade aitamine, inimeste teavitamine, kogu klassi meeskonnatöö, õppeainete lõiming.