Haljala Kooli 5. klass

Haljala Kooli 5. klassi mõtteviis - päästame maailma – üks mõte, üks tegu korraga

 

Haljala Kooli 5. klass on läbi 2018/2019 õppeaasta paistnud üle terve kooli silma mitmekülgsete loodust säästvate noorte inimestena.

Haljala Kooli 5. klassi õppuritel on sel aastal saanud eesmärgiks keskkonnateadlik tegevus - ühe õpetaja näidatud videod on läbi ettevõtliku klassi paisunud ülekooliliseks tegevuseks, mis (õnneks) kuidagi lõppeda ei taha! Lapsed arutlesid videotes nähtu üle ja märkasid, kui palju liike maailmas tegelikult väljasuremisohus on. Nii on juhtunud suures osas just inimtegevuse tõttu. Õppurid kogunesid rühmadesse, valisid endale ühe väljasuremisohus liigi ning tegid sellest kuskile vabalt valitud kohta koolimajas näituse. Lisaülesandena pidid nad kas oma teemat esitlema nii oma klassile kui ka ühele algklassiklassile.

Selleks, et asja ka kohalikul tasandil käegakatsutavamaks teha prooviti rohkem teada saada ka ploggingust. Rääkima kutsuti Marika Kundla, kes Rakveres plogginguga algust teinud ja gruppi seal ka veab. Tegime alguses teooriat ja siis kohe käed-külge praktika peale - kehalise kasvatuse tunnis 30 minutit Haljalas meeskondades hasartselt ringi joostes ning võidu prahti otsides kogusid 5. klassi õpilased 230 liitrit prügi!

Järgmise sammuna otsustati uurida, kas meie ümber on veel keegi, kes keskkonnahoidu nõnda tähtsaks peab. 5. klassi looduskaitsjad läksid väljasõidule lähedalasuvasse firmasse Trendsetter Europe OÜ, kes 2015 aastal sai keskkonnaministrilt „Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõte“ tiitli. Tutvusime seal põgusalt tehasega, aga rohkem saime teada, mida ettevõte igapäevaselt keskkonna säästmiseks ära teeb - 97% tehase jääkidest taaskasutatakse! Lähtudest kõigest teada saanust on õpilased hakanud mõtlema murekohtadele koolis - kuidas vähendada elektri tarbimist, kuidas suunata kooliperet prügi õigesse kohta viima, kuidas vähendada puhvetist tuleva plastiku hulka... Lahenduste tarbeks on planeeritud kokku kutsuda õpilasesinduse juurde keskkonnakoda.

Aasta jooksul on 5. klassi õpilased seega jõudnud endale selgeks teha nii maailma keskkonnaprobleeme, tutvustanud murekohti teistelegi ning ette võtnud mitmeid lahendusi olukorra parandamiseks.