Tallinna Arte Gümnaasium

Küünlaümbriste kogumine

 

Tallinna Arte Gümnaasiumi koolipere otsustas õpetajate Kristina Vasuri, Maris Langi ja õpilase Kristel Lepa eestvedamisel korraldada küünlaümbriste kogumise võistluse, milles saavad osaleda nii õpilased, õpetajad kui kogu koolipere.

Kahe akiitvse õpetaja, Kristina Vasuri ja Maris Langi ning ühe aktiivse õpilase Kristel Lepa eestvedamisel tehti Tallinna Arte Gümnaasiumis võistlus, mille sarnast varasematel aastatel viis läbi Kuusakoski, kuid kes sellel aastal õpilasvõistlust ei korraldanud. Koolisiseselt võisid osaleda kõik õpilased, õpetajad kui kogu koolipere. Antud tegevus kaasas suuresti kogukonda, kes kõik usinasti oma lähedastele küünlaümbrised kokku kogusid, et need jõuaksid kindlasti ja kiiresti tarbimisahela järgmisesse etappi.