Mängud toas ja õues loodusliku materjaliga! - Eha Maria Paas

Ümbritsev keskkond on tõeline lapse jaoks alles siis, kui seda on tajutud – kompides, vaadates, maitstes. Õues ja toas mängides loodusliku materjaliga on lapsel võimalik oma kogemuslikult märksa rohkem informatsiooni saada. Lapsed õpivad looduses mitte ainult vaatama, vaid ka nägema, mitte ainult kuulama, vaid ka kuulma ja märkama looduse ilu. 

Lapsed on olnud loomingulised ja loovad. On aru saanud, et mänguks ei olegi alati vaja poest ostetud mänguasju. Loodusliku materjaliga mäng on arendanud lapsi sotsiaalselt ja andnud võimaluse teha omavahelist koos- ja meeskonnatööd. Lapsed on seltskondlikumad. Paremaks on muutunud üksteisega arvestamine ja abistamine, oskus koostööd teha paaris ja gruppides ning arendanud lapsi emotsionaalselt. Loodus ja loodusliku materjaliga mäng on sisendanud  rahu ja  kontakti maailmaga. Tegevus värskes õhus on kõrvaldanud lastel riiakust, on üksteise suhtes positiivsemalt  häälestatud. Lapsed on tihedalt  kontaktis loodusega, omavad  paremini tulemusi keskendumises ja enesedistsipliinis. Lapsed on viibinud regulaarselt  looduslikus keskkonnas, nad on parema koordinatsiooniga, nobedamad, vähem haiged ja nende mäng on mitmekesisem ning loovam. Õuesõpe ja mäng loodusliku materjaliga on õpetanud  lapsi mõtisklema ja arutama nähtu üle. Lapsed on õppinud analüüsima nähtusi ja leidma seoseid nähtuste vahel. Omaette rahulikult tegutsedes on  laps  iseennast tundma õppinud, kogeda, mida ta suudab. See annab edaspidiseks eluks julguse olla tema ise.

Sai loodusest inspireeritud ning teha puidust jääkmaterjalidest klotsid / pulgad, ruudud, ringid, kolmnurgad ja kõike neid oleme kasutanud õppekasvatustöös, vabal ajal mängimiseks, mustreid ladudes jne. Erinevate nädalateemade raames saadi mitmeid tarkuseid liiva ja sopaga mängides, käbide ja tammetõrudega tegeledes. 

Kõike seda võimaldab lastele õpetaja Eha Maria. 

 

16.jpg