Keskkonnaharidus läbi loodusliikumise - Eve Sepper

Õpetaja Eve on 40 aasta jooksul võtnud eesmärgiks looduse tutvustamise, loodusliikumise edendamise, keskkonnahoiu ja säästliku tarbimise kui hoiaku kujundamise. Eve on ka Rohelise Kooli programmi juht Kadaka lasteaias. Tema juhtimisel on rajatud Elurikkuse Mägi, mis hoitakse niitmata. Nii saavad lapsed õppida elurikkuse ja loomuliku looduskoosluse kohta lasteaias kohapeal. Samuti taotles ta edukalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametilt rahastuse kasvuhoone rajamiseks , et õppida taimekasvatust. Läbi aastate on Eve „Teeme Ära“ talgute eestvedaja ja kollektiivi ning lapsevanemaid kaasates on koristatud nii oma piirkonnas kui nt Tabasalu rannikuala. 

Eve põhimõtteks on õpetada tundma erinevaid looduskooslusi: raba, rannik, metsatüübid, niidud jm. Ta kasutab seikluskasvatuse metoodikat looduskeskkonnas: laps omandab põhitõed loodusest, selle tasakaalust, eluringist ja hoiust, samuti inimese hakkamasaamisest looduses. Lasteaiale iseloomulikult toimub õpe mänguliselt kasutades loovalt õpivahendeid. Eve laenutab vahendeid keskkonnahariduskeskustest ja valmistab ka ise säästes ressursse.

Lapsevanemate seas on hinnatud tema keskkonnakasvatus läbi loodusmatkade igal aastaajal valges ja pimedas. Matkale eelneb põhjalik ettevalmistus, kus ta töötab läbi kontseptsiooni ja ressursisäästlikud võimalused (nt rong). Matk haarab lapse kõiki meeli ja suunab pöörama tähelepanu detailidele. Matka osa on eakohane ellujäämisõpetus - kuidas looduses hakkama saada. Selleks kaasab ta ka koostööpartnereid, nt Kaitseliidu liikmed käivad koos lastega metsas ja annavad edasi oma oskusteavet. Eve rõõmustab, kui laps tuleb matkalt ning hõiskab: "See on minu elu õnnelikem päev!"

Eve on osalenud IduEdu haridusfestivalil 2019, kahel Tallinna Suur-Pae lasteaia korraldatud looduskonverentsil aastatel 2020 ja 2021. Lisaks on ta mitmekeelse õppe (keelekümblus) liikumisvaldkonna õppekava väljatöötaja koostöös Harnoga. Samuti loonud keskkonnahariduslikku õpivara: loodusteemaline Pildipillerkaar, Langevarjumängud, 100 vahvat kullimängu.

 

3a-laste-merematk.jpg