Õpetaja

2019. aasta kooliaia juhendajaks on saanud algklasside õpetaja Anna Afanasieva on meie koolis tuntud väga suure loodusesõbrana. Anna on teise astme klasside loodusõpetuse õpetaja ning samuti ka LTT huviringi juhendaja ning tema teadmised keskkonnakaitse, ökoloogia ja looduse kohta on väga laiad. Annast saigi kooliaia loomise eestvedaja.
 

Õpetajate Gerli ja Ehta eestvedamisel valmisid koostöös rühma laste isadega lindudele uued pesakastid. Tänaseks on kõik pesakastid leidnud endale elanikud sisse ja kogu lasteaed saab jälgida aasta linnu kuldnoka tegemisi.

Õpetaja Veronika korraldas Narva Soldino Gümnaasiumis õiglase kaubanduse nädala kampaania. Haaratud olid kõik kooli 800 õpilast.

National Wildlife Föderation (NWF) soovitab loomaomanikel jätta lemmikloomavill lindudele ligipääsetavasse kohta, et nad saaksid seda pesamaterjalina kasutada. Emakese looduse võrgustiku portaali teatel hõlbustab see nende jaoks vajalike materjalide leidmise protsessi ning võimaldab neil soojustada ja kaitsta kodusid niiskuse eest. Õpetaja Liis on projekti eestvedajaks. 

Õuesõpe ja loodusliku materjaliga mängimine on kasvatanud lastes positiivset suhtumist loodusesse ja on andnud võimaluse tajuda seal toimuvaid seoseid ning tunnetada ennast ühe osana loodusest. Õpetaja Eha Maria panustab õuesõppe tegevusse väga palju. 

Eve Sepper on pühendunud entusiast keskkonnahariduse andmisel ja laste keskkonnahoidlikkuse kujundamisel juba maast madalast.

Virge Sarapu eestvedamisel ehib Nõo lasteaia õueala igati kaasaegne PUTUKAHOTELL. Virge tassis ja saagis, organiseeris ehitusmaterjali ja tööriistu, kasvatas katuseterrassi jaoks taimi ja parandas praaki. Tänu temale oleme lausa uhked oma putukahotelli üle. 

Viljandimaal Viljandi valla rahvast ühendava 8-kuulise projekti "Hoia loodusega tempot" raames tehti kogukonnas tervikuna läbi mitmed muutused. Korraldati ühissündmusi, peeti piirkonna prügist koristamise päevi, toimusid keskkonnatemaatilised matkad ning omade kätega loodud puhtasse keskkonda ehitati discgolfi väljak.