Noorte kohtumine "Esivanemate jälgedes" - MTÜ Vesiroosi Kool

Noorte kohtumine "Esivanemate jälgedes" - MTÜ Vesiroosi Kool

25.-30. juunini 2021 toimus Raplamaal Tarsi loodustalus noorte kohtumine Rapla Vesiroosi Kooli ja Narva Soldino Gümnaasiumi 8.-9. klassi õpilastega. Pea 30 noort olid juba talveperioodil otsustanud pühenduda keskkonnateemadele ja lisaks praktilisele keskkonnaobjektide korrastamisele tegeleda kohtumislaagris erinevate keskkonnatemaliste küsimustega ning mõelda välja ning teha ka valmis lühifilmid antud teemadel. Laagri toimumise koht on samuti säästlike eluviisidega ja loodusesõbralik Tarsi talu, kus tegutseb paljulapseline pere ja juba mitu põlvkonda loodust hoidmas ning säästmas. Noortele sobib väga see keskkond ja sellel aastal otsustati ka ise panustada oma otsese tegevusega looduse hoidmisel. 

Noortega olid kohtumisel tugiisikud Andres Sahkur ja Krista Olesk, samuti filmiloome juhendaja Raigo Saariste, kes õpetas noortele laiemalt filmi loomise protsessi. Lisaks osales laagris 2 keskkonnaspetsialisti, kes andsid noortele intervjuud - prügimajanduse ettevõtja Raivo Erm ja merebioloog ning Eesti Loodumuuseumi kogude osakonna juht Lennart Lennuk. Noorte kohtumise lõpuks parandati rabalaugasteni viiv laudtee peaaegu lõpuni ning valmis ka 4 lühifilmi, mille ideed ja teostus noorte endi poolt ellu kutsutud. Tehti korda ja puhastati Keava raba vanast materjalist  ning sellega andsid noored suure panuse ühe loodusobjekti korrastamisel. Kohalik kogukond oli kaasatud materjali muretsemiseks ja transpordi korraldusel. Kogu materjal koguti kokku ja valmistati ette kohaliku kogukonna liikmete poolt taaskasutuse ning kohalike talunike metsamaterjali  kasutamise läbi.  

Laagrit toetasid Rapla Vesiroosi kool, Rapla vald, Rahvakultuuri Keskus (ISA) ning HARNO.  

 

rabatee-parandamine.jpg