Igal linnul oma laul, kas Sa tunned neid? - Tallinna Tuule Lasteaed

Igal linnul oma laul, kas Sa tunned neid? - Tallinna Tuule Lasteaed

Tuule lasteaias oleme kahe aasta jooksul  linnuriiki tundma õppinud - ikka lihtsamalt keerulisemale, lähemalt kaugemale, otsinud seoseid, põhjusi ja tagajärgi, sidunud eri valdkondi, arusaamu ja mõistmist, toimetanud üksi ja hulgakesi.

Tänu neile tegevustele teavad lapsed mis on „elu“ ja mis on „rikkus“, kuid „elurikkus“ on üsna raskesti hoomatav. Koos õpetajatega korjati kildhaaval kokku info, keda on õues nähtud või kuuldud ja üheskoos koostati selle põhjal elurikkuse plakat, mis jäi näha ka lastevanematele.

Lapsed tegid tähelepanekuid aastaaegade ja ilma kohta. Igas rühmas oli aastaaegade ja ilma tabel, mida järjepidevalt täideti. Õpetajad viisid lastega läbi tähelepanu ja märkamise mänge ning viktoriine, et lapsed õpiksid jälgima ümbritsevat.

Lindude elupaiku õppides oli tore lasteaia õuel vaadata hallvarese pesa ehitust. Kuldnokkadele meisterdasid laste pered pesakastid, mille lapsed ära kaunistasid ja õpetajatega puude külge panid. Palju mõtlemisainet andsid hõbekajakad, kes lasteaia õuealale pesitsesid. Kui on oma õue linnud olemas, siis jälgiti poegade toitmist ja kasvatamist. Talvel oli lindude toidulauad Tuule lasteaias alati kaetud.

Mida aeg edasi, seda täpsemaks muutusid teadmised lindude liiginimetustest ja elust. Lapsed uurisid raamatuid, vaatasid filme,  kuulasid linnulaulu plaate, jälgisid looduskaameraid, koostasid mõistekaarte, koostasid teemaseinu, linnupiltide näitusi, käisid õppekäikudel looduses, looduskeskustes ja loodusmuuseumis.

Lindude teema käis läbi ka loovtegevustest. Linde maaliti, joonistati, meisterdati nii looduslähedaselt kui loovalt. Lindude abil õpiti mõistatusi, vanasõnu, lugemist- kirjutamist kui ka etlemist.

Lõpuks olid lastel linnud selged, sest omavahelises viktoriinis valesid vastuseid ei esinenud. Lisaks said linnud said selgeks ka lastevanematele, sest nemad said laste abiga teha veebipõhist viktoriini.

Aega võttis, aga selgeks said! Igal linnul oma laul, igal lapsel oma lind!

 

Total votes: 0