Sügisnäitus-õpiruum "Kasutame taas" - Kopli Lasteaed

Lasteaial on kujunenud hea tava teha ühiseid kunstinäituseid, kuhu on kaasatud ka lapsevanemad. Koostöös lastevanemate ja personaliga on lasteaeda kogunenud hulgaliselt mitmesugust jääkmaterjali (vanapaber, kangajäägid jne.), mis leiab igapäevast kasutust lasteaia õppetegevustes, ruumide ja sündmuste dekoreerimiseks jne. Nüüd siis inspiratsiooniks õpetliku näituse loomisel!

Kopli Lasteaia 2019/2020. õppeaasta üheks prioriteediks on keskkonnahoid ja aasta teemaks „Taaskasutuse ilu ja võlu“.

Lasteaia 101-sünnipäevaks loodi peredega koostöös traditsiooniliselt sügisnäitus seekord pealkirjaga ”Kasutame taas”. Näitusel said eelmise aasta lõpupeost säilinud laste elusuuruses paberfiguurid selga „kostüümid” prügist, mis valdkonniti sorditud.

Milline pakend on klaas, metall, plast, paber-papp ja kuhu need pärast tarbimist panna - need teadmised on tänapäeva inimese argipäev, et väärtuslikust materjalist ei saaks asjatult prügi.

Pered said ülesandeks tuua kodust kaasa vähemalt ühe sorteeritava materjali ning asetada see õigesse pesasse, paberlapse kostüümiks. Lasteaia fuajees olid: metallipesa, klaasipesa, paberi-ja papipesa, plastipesa, tekstiilipesa. Üllatuslikult tekkis ka puidupesa.

Lisaväärtus oli perede toodud TAASKASUTUSE näitmaterjalidel. Lapsed saidki katsuda, uurida plastpudelite taastootmisel tehtud särki, terrassilauda, vanapaberist raamatut, PVC-reklaamplakatist tehtud seljakotti, metallist lampe ja klaaskunsti jne.

Sügisnäitus oli väärtuslik õpiruum ja näitust külastades selgus, et nii mõnigi materjal oli sattunud valesse pesasse. Miks ta sinna ei sobinud ja kus ta peaks siis olema? Iga rühm lõimis näituse võimalusi õppe-ja kasvatustegevustesse laste vanusest ja huvidest lähtuvalt. 

Paberlapsed said vahvad ja külluslikud kostüümid, samas näitas see ka vägagi kujundlikult, et upume prügi sisse...

Oma värskelt omandatud teadmistega said lapsed üllatada ka Prügihunti!

Näituse lõppakordiks sai koos lastega kõikide sorteeritud materjalide viimine vastavasse konteinerisse või kogumispunkti.

 

Vaata videot

http://koplila.blogspot.com/2019/12/sugisnaitus-kasutame-taas-21oktoober.html