Putukamajade projekt - Rakvere Põhikool

Rakvere Põhikoolis algatati aprillis koolis putukamajade ehitamise projekt, et pöörata tähelepanu putuktolmeldajate olukorrale maailmas ja Eestis. Loodusõpetuse tundides täitsid lapsed erinevaid temaatilisi ülesandeid, et mõista, miks meil üldse putukaid vaja on, miks nad on ohus ja mida nende aitamiseks teha saame. Selleks lisasid lapsed veebitahvlitele 1 minuti kõnesid, mõistekaarte ja joonistusi putukatest ja neile kavandatud majadest (saame vajadusel ka neid töid eraldi jagada). Seeläbi õpiti tundma erinevaid putukaliike ja nende eluolu, tähtsust looduses.

Kehalise kasvatuse tundides käidi majaehituseks vajalikke materjale kogumas. Töö- ja tehnoloogiatundides valmistasid 1.-8.klasside õpilased erineva suurusega putukamaju, igaüks vastavalt võimalustele ja võimetele. Nii valmisid pisikesed riputatavad putukamajad ja päris suured korruselamud.  Paljud meisterdasid maju terve perega ja nii valmis mõnel lapsel ka rohkem kui 1 maja.  Lapsed saavad kevadel ja suvel jälgida, kas ja kes nende majja kolib, kuidas putukad neis toimetavad ja kas keegi sinna ka talvituma jääb. Valiku valminud majapiltidest sättisime videoks. Maju sai kokku üle 120. 

Link videole https://youtu.be/M9hg2Ogwp3k 

 

putukamajad-rpk1.jpg