Kool

Nurme Koolil on juba kolm aastat traditsioon korraldada ühine loodusõppepäev koos piirkonna sõpruskoolidega. Koos on käinud koolide kõige loodushuvilisemad õpilased koos juhendajatega.

2013-logo-1-nurme_kool_.jpg

Ruila Põhikooli õpilased, töötajad ja lapsevanemad on juba aastaid võtnud oma hoole alla talilindude ja akvaariumikalade söötmise ning ühele kodutule kassile kodu pakkumise. Selle tegevusega on õpetatud lapsi nägema, hoolima, säilitama meid ümbritsevat ilusat looduskeskkonda ja märkama neid, kes vajavad abi ja toetust.

ruila-kooli-logo.jpg

Tallinna Ühisgümnaasiumi roheline väärikate puudega õueala on justkui oaas keset kivilinna. Idee rajada õuesõppeklass tekkis juba 2018. aasta sügisel ja õpilaste, õpetajate ning lapsevanemate koostöös saigi klass avatud 2019. aasta juunikuus.                                       

Jõhvi Gümnaasiumi keskkonnakampaaniaga "JG mõtleb roheliselt" propageeritakse rohelist mõtteviisi. Keskkonnanädala raames korraldame alati viktoriine, mänge, külalisloenguid ja korraldame õuesõppepäeva.  

viktoriinid-(5.jpg

Porkuni kooli arengukavas näeb ette koostööd kogukonnaga ja sellest tekkiski idee koos kogukonnaga korraldada heakorratalgud Porkuni järvede ääres. Talgutel osales kokku 25 inimest ja korda said nii Porkuni Suurjärve ümbrus kui ujumisrand.

Interaktiivsed keskkonnahariduslikud programmid soodustavad keskkonnasõbralikku mõtteviisi suurenemist ja keskkonnaprobleemide olemuse mõistmist. Narva Kesklinna Gümnaasiumi õppealajuhataja korraldatud keskkonnateadlikkuse projektides osales 2018/2019. õppeaastal 715 last ja 2019/2020. õppeaastal juba rohkem kui 800 õpilast.