Konkurss „Keskkonnakäpp” on keskkonnasõbraliku haridus-tegevuse tunnustus. Selle tunnustusega soovime tõsta esile kõiki, kes on jätnud oma positiivse jälje mõne keskkonna-teadliku algatusega või panustanud keskkonnasõbraliku haridustegevuse edendamisse. Pole tähtis, kas algatus on suur või väike, sõpruskonnakeskne või terve kooli ülene.

Konkursiga „Aasta Keskkonnategu” tahame tunnustada neid toredaid inimesi ja ettevõtteid / organisatsioone, kes hoolivad meie elukeskkonnast ja hoolitsevad selle eest, et ka teised seda teeksid. Konkursi eesmärk on selgitada välja keskkonnateod, millel on positiivne mõju keskkonnale või mis on suurendanud keskkonnateadlikkust.

Konkurssi „Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte” korraldatakse igal aastal eesmärgiga selgitada välja keskkonnasõbralikud ettevõtted, kes on rakendanud meetmeid, millel on positiivne mõju keskkonnale ning samas innustada konkursi võitjate tunnustamise kaudu ka teisi ettevõtteid, organisatsioone ja eraisikuid kasutama sarnaseid keskkonnasõbralikke lahendusi.